Tag: ENISA

ENISA publikuje raport o przetwarzaniu informacji

Data publikacji: 19/01/2015, pp

processing

ENISA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) opublikowała dzisiaj raport “Actionable Information for Security Incident Response”, opracowany przez CERT Polska. Publikacja jest skierowana do członków zespołów reagujących na incydenty, jak i również do wszystkich osób, które zbierają, analizują i dzielą się informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa komputerowego.

Czytaj więcej

Honeypot Kippo a integracja z innymi systemami

Data publikacji: 08/04/2013, CERT Polska

Kippo SSH honeypot

Ataki na usługę Secure Shell (SSH) są powszechnym i często występującym zjawiskiem w sieci Internet. Duża większość z nich to słownikowe próby złamania hasła do kont różnych użytkowników. Pomimo tego, że nie jest to zbyt wyrafinowany atak, jest on stosunkowo skuteczny, więc liczba przejętych w ten sposób serwerów uniksowych nie jest mała.
Czytaj więcej

ENISA publikuje raport CERT Polska o honeypotach

Data publikacji: 26/11/2012, piotrk

W zeszłym tygodniu Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Informacji – ENISA – opublikowała raport o zastosowaniu honeypotów do wykrywania zagrożeń sieciowych: „Proactive Detection of Security Incidents: Honeypots”. Studium wykonane zostało przez zespół CERT Polska. Jest to pierwsze tak obszerne badanie tej technologii pod kątem jej użyteczności do pracy zespołów typu CERT. W przeciwieństwie do poprzednich badań akademickich dotyczących honeypotów, staraliśmy się przyjąć bardzo praktyczne podejście do oceny istniejących rozwiązań typu honeypot.

Czytaj więcej

Czy jesteś podatny na kradzież tożsamości? Sprawdź się!

Data publikacji: 26/09/2012, CERT Polska

W ramach projektu EISAS przygotowano kilka ciekawych materiałów edukacyjnych, poruszających bieżące tematy związane z bezpieczeństwem osobistym oraz internetowym: kradzież tożsamości, inżynieria społeczna i botnety. CERT Polska uczestniczył w opracowaniu wersji materiałów dla polskich użytkowników. Poniżej znajdują się odnośniki do każdej z trzech części kampanii.
Czytaj więcej

Raport ENISA i CERT Polska o metodach wykrywania sieciowych incydentów bezpieczeństwa

Data publikacji: 08/12/2011, CERT Polska

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) opublikowała przygotowany przez CERT Polska raport dotyczący metod wykrywania sieciowych incydentów bezpieczeństwa – „Proactive detection of network security incidents”.

Proaktywne wykrywanie incydentów to proces odnajdywania złośliwej aktywności w sieci, za którą dany CERT jest odpowiedzialny, przy pomocy narzędzi monitorujących lub z wykorzystaniem zewnętrznych usług dostarczających informacje o wykrytych incydentach, jeszcze zanim właściciele atakowanych sieci staną się tego świadomi. Zwiększenie efektywności tych działań jest fundamentem dla prężnego funkcjonowania zespołów CERT i zwiększenia ich możliwości obsługi incydentów.

Opublikowany dokument to wnikliwa analiza sposobów w jaki CERTy, w szczególności narodowe i rządowe, wykrywają incydenty w swoich obszarach działalności. Raport zawiera również zestaw najlepszych praktyk i użytecznych narzędzi dla nowo powstałych zespołów typu CERT, analizę problemów jakim muszą stawić czoła i zestaw rekomendacji dla usprawnienia obsługi incydentów przez zespoły CERT.Czytaj więcej

CERT Polska w projekcie FISHA

Data publikacji: 06/03/2009, alex

Od marca 2009 roku CERT Polska weźmie udział w dwuletnim unijnym projekcie FISHA (A Framework for Information Sharing and Alerting). Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu systemu EISAS (European Information Sharing and Alerting System), czyli ogólnoeuropejskiego systemu wymiany i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa komputerowego oraz ostrzegania przed zagrożeniami w sieci Internet. Najważniejszym przeznaczeniem takiego systemu ma być skuteczne dotarcie z aktualną informacją oraz edukacja, a w efekcie wzrost świadomości – odnośnie kwestii bezpieczeństwa on-line – wśród użytkowników domowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Skoncentrowanie uwagi na tego typu odbiorcach wynika z faktu, że grupy te, jako całość, mają znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa w sieci, a tym samym na bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury teleinformatycznej krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, obie te grupy pozostają łatwym celem ataków, z powodu zbyt niskiej świadomości zagadnień bezpieczeństwa oraz braku umiejętności wdrażania odpowiednich środków zabezpieczeń lub ich zaniedbywania.

Projekt realizowany będzie w ramach specjalnego programu „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security Related Risks” Komisji Europejskiej i powstanie we współpracy pomiędzy NASK, CERTem węgierskim (CERT-Hungary) oraz niemieckim instytutem badawczym Internet Security Centre z Uniwersytetu Gelsenkirchen.

Wstępnym wyznacznikiem prac w tym projekcie są rezultaty badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), przeprowadzonych w latach 2006-2007 i dotyczących możliwości utworzenia systemu typu EISAS. W opracowaniu studium wykonalności takiego systemu uczestniczyli (w ramach specjalnych grup roboczych ENISA) specjaliści z wielu różnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem IT, w tym również z zespołu CERT Polska.

Projekt FISHA będzie obejmował opracowanie koncepcji ogólnoeuropejskiej wymiany informacji na temat zagrożeń oraz najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń, łącząc istniejące już inicjatywy. Aktualnie, pomimo wielu takich przedsięwzięć w państwach członkowskich UE, w tym licznych serwisów bezpieczeństwa komputerowego, brakuje aktywnej i wielostronnej współpracy pomiędzy nimi. Z uwagi na to, jednym z głównych zadań projektowych będzie zapoczątkowanie i/lub wzmocnienie mechanizmów współpracy, także w oparciu o te, z powodzeniem działające w CERTowej społeczności. Funkcjonowanie systemu EISAS będzie wymagało m.in. opracowania architektury systemu a także specjalnego protokołu wymiany informacji, który zapewni sprawną i bezpieczną komunikację pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

W ramach projektu powstanie prototyp dedykowanego portalu internetowego dla systemu EISAS. Z założenia, portal ma stanowić europejskie forum informacyjne, na którym będą publikowane aktualne informacje dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, pozyskiwane w ramach systemu EISAS. Przewidziane jest, że każde z państw członkowskich UE będzie miało docelowo własny, krajowy portal, pobierający odpowiednie informacje z głównego portalu. Ze względu na specyfikę rozważanej grupy odbiorców, istotne jest, żeby wszystkie informacje, publikowane na portalach, były sformułowane w łatwy do zrozumienia sposób. O przygotowanie komunikatów w „mniej technicznym” języku zadbają grupy specjalistów. Równocześnie, w ramach portali krajowych, komunikaty będą tłumaczone na język ojczysty danej narodowości. Przystępnie przygotowane informacje będą dostępne zarówno dla bezpośrednio zainteresowanych subskrybentów, jak i dla innych – istniejących już w danym kraju – serwisów internetowych, które powstały i działają z myślą o podobnych grupach odbiorców (np. Waarschuwingsdienst – w Holandii, CyTRAP Labs – w Szwajcarii, Cases Luxemburg, Sieciaki.pl – w Polsce).

Ważnym zadaniem projektu FISHA będzie także zaplanowanie i przygotowanie programu akcji informacyjno-edukacyjnej. W tym zakresie, istotny będzie przede wszystkim wybór odpowiednich środków komunikacji masowej i produktów edukacyjnych (filmy, broszury, plakaty, szkolenia, itp.), które pozwolą najskuteczniej dotrzeć do odbiorców z przystępną informacją, dotyczącą zagrożeń oraz zaleceń bezpieczeństwa komputerowego.

Inicjatywa zapoczątkowana projektem FISHA ma być motywacją do przeprowadzenia odpowiednich działań oraz akcji edukacyjnych w całej UE. Wsparciem ma być specjalny przewodnik, który zawierać będzie opis procedur, informacje oraz wskazówki, w jaki sposób, w dowolnym państwie UE, można stworzyć krajową replikę europejskiego portalu internetowego oraz systemu ostrzegania i wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa on-line, a także odpowiedniego programu edukacyjnego. W przyszłości, podjęta inicjatywa ma doprowadzić do wzrostu świadomości zagrożeń bezpieczeństwa komputerowego wśród użytkowników domowych oraz kadry sektora małych i średnich przedsiębiorstw UE, a także do efektywnego rozwoju współpracy pomiędzy kluczowymi podmiotami, co w efekcie ma przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa internetowego w skali europejskiej.

Powodzenie tej inicjatywy będzie zależało z pewnością od zainteresowania i zaangażowania ze strony instytucji rządowych państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej, organizacji ENISA, różnych innych instytucji ds. bezpieczeństwa IT oraz środowiska akademickiego. Dlatego, w ramach projektu powstanie także odpowiedni program adresowany do takich instytucji, który ma skłonić do wsparcia tej inicjatywy. Nadmieńmy, że współpracę w realizacji projektu zaoferowały dotychczas m.in.: Finnish Telecom Agency FICORA, Electronic Government Centre of the Hungary, Hungarian Telecom Agency NHH, holenderski CERT rządowy (GovCERT.NL) oraz Cisco Hungary.

Prace zespołu CERT Polska w projekcie FISHA będą wspierane przez inne zespoły działające w strukturach NASK, w tym przez Dział Naukowy oraz Dział Rozwoju Oprogramowania. Ponadto, wykorzystane zostaną efekty badań oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu Saferinternet.pl (w szczególności jego części –  Awareness), w ramach unijnego programu Safer Internet. W Polsce, projekt ten wspólnie realizują NASK oraz Fundacja Dzieci Niczyje, a jednym z głównych zadań jest koordynacja działań edukacyjnych promujących bezpieczne i efektywne korzystanie z Internetu wśród dzieci i młodzieży.