Aktualności

Atak Petya & Mischa

Data publikacji: 28/06/2017, Kamil Frankowicz

Duet Petya & Mischa jest na rynku ransomware od końcówki 2015 roku. Po sukcesie ataku WannaCry, ostatni wariant został wzbogacony o funkcje propagacji wewnątrz sieci za pomocą exploita EternalBlue, PsExec oraz Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC).

Wczorajsza kampania uderzyła przede wszystkim w sieci ukraińskie (dostawca energii Ukrenergo, system monitoringu promieniowania elektrowni w Czarnobylu oraz producent samolotów Antonov) oraz rosyjskie.

W przypadku Polski otrzymaliśmy tylko jedno potwierdzone zgłoszenie, lecz innymi kanałami udało się ustalić kilka zainfekowanych firm.

Czytaj więcej

Mole ransomware: analiza i dekryptor

Data publikacji: 30/05/2017, Jarosław Jedynak

logo

Mole to ransomware, które ma już prawie miesiąc, więc z naszego punktu widzenia (jako analityków) jest już dość stare. Było dystrybuowane głównie przez strony udające dokumenty Worda, namawiające ludzi do pobrania i zainstalowania złośliwego pluginu. Mole jest członkiem rosnącej rodziny CryptoMix, ale algorytm szyfrowania został kompletnie zmieniony (…ponownie).

Zainteresowaliśmy się tą odmianą po tym, jak ofiary skontaktowały się z nami pytając o możliwość deszyfrowania plików. Jako że ta rodzina już kilka razy okazywała się szyfrować pliki w słaby sposób, zdecydowaliśmy się spróbować swoich sił i tym razem. Okazało się to być dobrym pomysłem – nasze badania zakończyły się sukcesem i stworzyliśmy działający dekryptor, do pobrania ze strony https://nomoreransom.cert.pl/static/mole_decryptor.exe.

W reszcie artykułu skupimy się na dokładnych wynikach naszej analizy.

Kampania i zachowanie

Większość ofiar zainfekowała się Mole’em wchodząc na złośliwe strony imitujące dokumenty Worda, które nakłaniały do instalacji dodatkowego pluginu, rzekomo koniecznego do wyświetlenia treści. Na te strony byli kierowani głównie przez e-maile spamowe.

Mechanizm ten został dobrze opisany przez innych badaczy przed nami. Żeby nie kopiować niepotrzebnie ich pracy, dla osób zainteresowanych tematem dynamicznej analizy tego zagrożenia, polecamy następujące opracowania:

Zamiast tego skoncentrujemy się na statycznej analizie kodu i metod szyfrowania.

Analiza statyczna

Co typowe dla wielu rodzin złośliwego oprogramowania, to ransomware nie uruchomi się w większości rosyjskojęzycznych krajów. Dosłownie pierwszą rzeczą robioną przed program jest sprawdzenie ustawień klawiatury i zestawu znaków – jeśli są rosyjskie, proces zostanie natychmiastowo zakończony. W pozostałych przypadkach malware dopisuje się do autorun w rejestrze (mechanizm perzystencji), usuwa shadow copies (po sprawdzeniu wersji systemu Windows) i przechodzi do faktycznego szyfrowania:

Po uruchomieniu ransomware próbuje ominąć UAC i pokazuje fałszywe okienko dialogowe:

access denied image

Mechanizm ten zakłada, że użytkownik w pośpiechu naciśnie „Tak” widząc komunikat o błędzie. Oczywiście w ten sposób tylko przypieczętuje swój los, bo malware uruchomi się wtedy z prawami Administratora i będzie mogło robić co tylko zapragnie.

Ransomware oczywiście nie szyfruje każdego typu plików. Co ciekawe, szyfrowane rozszerzenia są obfuskowane, a nie zapisane bezpośrednio jako napisy w programie. Porównywane sąw środku olbrzymiej funkcji, po transformacji następującym algorytmem:

Lista rozszerzeń szyfrowanych plików:

I jak zwykle, najciekawszą częścią każdego ransomware jest faktyczne szyfrowanie plików. W tym przypadku może zostać podsumowane takim pseudokodem (w połowie zdekompilowany, w połowie napisany ręcznie kod pseudo-C++ – z pominiętymi nieważnymi fragmentami):

Albo w pythonowym pseudokodzie:

Ta metoda nie jest perfekcyjna, ale pominiemy tutaj dokładną kryptoanalizę.

Struktura pliku po zaszyfrowaniu wygląda tak:

Bardzo przypomina Revenge ransomware, przez co podejrzewamy, że Mole jest jego następną wersją. Z drugiej strony, użyty tu został algorytm RC4 zamiast bardziej zaawansowanego (i silniejszego) AES. Nie zmienia to wiele (RC4 ciągle jest wystarczająco silne do celów ransomware), ale nie jesteśmy pewni czemu twórcy zdecydowali się na ten krok wstecz.

IoC

Hashe sha256 z próbek:

Komunikacja sieciowa:

Notatka z żądaniem okupu:

Analiza złośliwego oprogramowania Emotet v4

Data publikacji: 24/05/2017, Paweł Srokosz

Wstęp

Emotet jest modularnym koniem trojańskim, który po raz pierwszy został zaobserwowany w czerwcu 2014 roku przez Trend Micro. Ten rodzaj złośliwego oprogramowania jest ściśle powiązany z innymi rodzajami, takimi jak Geodo, Bugat czy Dridex, które uznawane są za warianty należące do jednej rodziny.

Zadebiutował jako zaawansowany banker – u swych początków wykorzystywany był do wykradania pieniędzy z kont zainfekowanych ofiar. Jego początkowa wersja była wymierzona w klientów niemieckich i austriackich banków. Przejmowanie kont odbywało się z użyciem techniki Man-in-the-Browser, polegającej na przejęciu kontroli nad przeglądarką i przechwytywaniu komunikacji sieciowej przez podsłuchiwanie wywołań odpowiednich funkcji systemowych.

W kolejnej wersji (v2) arsenał Emoteta został uzupełniony o automatyczne wyprowadzanie pieniędzy z kont przy pomocy systemów ATS (Automatic Transfer System) (dokładniejszy opis tej techniki można znaleźć na 20 stronie raportu CERT Polska z 2013 r.). Jest to sposób powszechnie wykorzystywany również w innych bankerach, m.in. w ISFB (Gozi) i Tinbie.

Na początku kwietnia 2017r. zaobserwowaliśmy szeroką kampanię spamową, w której były dystrybuowane fałszywe maile pochodzące rzekomo od firmy kurierskiej DHL. Maile zawierały odnośnik prowadzący do nieznanego wcześniej, nowego wariantu złośliwego oprogramowania znanego pod nazwą Emotet.

W przypadku tej kampanii, zmiany w kodzie oprogramowania, a także w sposobie komunikacji z serwerami Command&Control wskazywały, iż mamy do czynienia z Emotetem w wersji 4. Z tego względu postanowiliśmy szczegółowo przeanalizować to zagrożenie.

Czytaj więcej

SECURE 2017 – Call for Speakers

Data publikacji: 23/05/2017, przemek

Rozpoczynamy poszukiwanie prelegentów na tegoroczną edycję konferencji SECURE.  Jeżeli posiadasz wiedzę na interesujący temat i chciałbyś przedstawić go w gronie światowej klasy ekspertów ds. bezpieczeństwa IT, zachęcamy do zapoznania się z zasadami zgłoszeń poniżej.

SECURE to odbywająca się w dn. 24 – 25 października 2017 w Warszawie konferencja, poświęcona w całości bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Adresowana jest do administratorów, członków zespołów bezpieczeństwa oraz praktyków z tej dziedziny. Cechą wyróżniającą SECURE spośród innych konferencji jest przede wszystkim chęć dostarczania rzetelnych i merytorycznych informacji o tym, co naprawdę istotne i aktualne, głównie z pierwszej ręki – od najlepszych praktyków i ekspertów. Zapewnia to swoim wieloletnim doświadczeniem organizator wydarzenia: działający w ramach NASK zespół CERT Polska. Tematyka konferencji koncentruje się przede wszystkim na rozwiązaniach praktycznych, najnowszych trendach w przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz istotnych zagadnieniach prawnych. Uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy, zyskując przez to możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i cennej wymiany doświadczeń.

Miniony rok pokazał, że wciąż poważnym zagrożeniem są tzw. exploit kity. Ofiarą tego typu złośliwego oprogramowania bywają nie tylko prywatni użytkownicy, ale jak mieliśmy okazję zauważyć – mogą one także zostać użyte w atakach typu wodopój (watering hole) ukierunkowanych w istotne podmioty sektora gospodarczego. Na popularności zyskują także ataki z wykorzystaniem urządzeń IoT, które nieodpowiednio zabezpieczone stanowią atrakcyjny cel dla dalszych działań przestępczych. Nie maleje także zagrożenie coraz nowymi rodzinami ransomware’u, również dotykającego systemów przemysłowych czy embedded. Jak radzić sobie z powyższymi zagrożeniami, a także wszystkimi tymi, które ze względu na swój dobrze przemyślany i ukierunkowany charakter wciąż pozostają trudne do wykrycia? Na te i inne pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi w trakcie SECURE 2017.

Jeśli chciałbyś podzielić się z innymi wiedzą z tych tematów, lub czujesz się ekspertem w jednej z dziedzin wymienionych poniżej, kierujemy niniejsze zaproszenie właśnie do Ciebie.

SECURE 2017 odbędzie się w dniach 24-25 października, w centrum konferencyjnym Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczać będą trzy główne nurty:

  • techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  • organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  • prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw

Prezentacje

Poszukujemy osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów

  • ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety, itp)
  • wykrywanie włamań
  • nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  • ataki APT
  • monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  • bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  • techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
  • bezpieczeństwo IPv6
  • cloud security
  • wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  • obsługa incydentów bezpieczeństwa
  • standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  • ataki DDoS i techniki obrony
  • skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  • narzędzia open source w bezpieczeństwie
  • ochrona tożsamości w sieci
  • prywatność, poufność i anonimowość w sieci
  • steganografia w sieciach teleinformatycznych
  • czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  • prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  • projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego

Ważne informacje o prezentacjach

  • zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie przez stronę https://easychair.org/conferences/?conf=secure2017
  • do zgłoszenia wymagane jest przygotowanie tytułu prezentacji, krótkiego abstraktu oraz informacji o autorze
  • pytania dotyczące procesu zgłaszania i selekcji prezentacji należy zgłaszać na adres [email protected]
  • przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi
  • prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego
  • materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF
  • prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej
  • organizatorzy zapewniają bezpłatny, pełny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów) oraz imprezie wieczornej w dn. 24 października 2017 r.; organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania

Ważne terminy

  • nadsyłanie zgłoszeń – do 10 lipca 2017 r. 17 lipca 2017 r.
  • wybór prezentacji – do 7 sierpnia 2017 r.
  • nadsyłanie prezentacji – do 9 października 2017 r.

Krótkie wystąpienia

Zapraszamy uczestników konferencji SECURE do dzielenia się na gorąco swoimi ideami, pytaniami oraz problemami. Podczas jednego z bloków konferencji zaprosimy do przedstawiania krótkich wystąpień, dotyczących dowolnego tematu związanego z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Ważne informacje o krótkich wystąpieniach

  • maksymalny czas jednego wystąpienia to 5 minut. Łączny czas na wszystkie wystąpienia będzie ograniczony.
  • zgłoszenia chęci krótkiego wystąpienia można dokonać w dowolnym momencie po zarejestrowaniu się jako uczestnik konferencji, także w trakcie jej trwania.
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o dopuszczeniu do wystąpienia

WannaCry Ransomware

Data publikacji: 15/05/2017, Kamil Frankowicz

WannaCry (inne nazwy WCry, WannaCrypt, WanaCrypt0r) jest bardzo skutecznym w swoim działaniu złośliwym oprogramowaniem typu ransomware, które 12 maja swoim zasięgiem objęło ponad 100 krajów i 200 tysięcy komputerów z systemem operacyjnym Windows.

Ofiarami padły takie instytucje jak: brytyjska służba zdrowia, Nissan, Telefonica, FedEx, rosyjskie banki i koleje państwowe, indyjskie linie lotnicze Shaheen Airlines oraz włoskie uniwersytety. Kampania WannaCry mimo ogromnego zasięgu nie odniosła sukcesu komercyjnego – zdecydowało się zapłacić około 200 osób, a całkowita suma wpłat wynosi około 50 tysięcy dolarów.

Czytaj więcej

Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu w 2016 roku

Data publikacji: 20/04/2017, piotrb

Okładka raportu 2015Już po raz 21. publikujemy raport roczny z działalności naszego zespołu. Tak jak poprzednio staramy się przy tej okazji przedstawić stan bezpieczeństwa polskiej części Internetu, patrząc z perspektywy obsługiwanych przez nas incydentów, działalności badawczej oraz projektów, w których bierzemy udział.
Stało się już zwyczajem, że raport otwiera kalendarium najważniejszych, według nas, wydarzeń na świecie oraz w Polsce związanych z bezpieczeństwem komputerowym. W dalszej części prezentujemy projekty, w których braliśmy czynny udział, takie jak CyberROAD i SISSDEN, oraz wydarzenia, w których uczestniczyliśmy.
Przedstawiając zagrożenia i ataki w skali globalnej staraliśmy wybrać te, które są według nas bardzo ważne lub bezpośrednio dotykają także naszego kraju, czego przykładem jest opis botnetu Mirai czy operacja Avalanche.
W części raportu skupiającej się na polskim fragmencie Internetu szczegółowo opisaliśmy najważniejsze rodziny złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników w Polsce, czyli m.in. ISFB, Nymaim i GMBot. Stosunkowo dużo miejsca poświęciliśmy na ransomware, który niestety w 2016 roku był dużym problemem tak w Polsce, jak i na świecie.
Na końcu zamieściliśmy integralną część raportu ze statystykami przedstawiającymi liczby zainfekowanych maszyn, serwerów z podatnymi usługami oraz dane na temat phishingu. Zapraszamy do lektury raportu!

Przystąpienie do projektu No More Ransom

Data publikacji: 11/04/2017, piotrb

No More Ransom logo
Na początku kwietnia tego roku nasz zespół oficjalnie dołączył do projektu No More Ransom walczącego z ransomware’em. Projekt, koordynowany m.in. przez Europol, zrzesza organy ścigania oraz firmy sektora prywatnego z całego świata i umożliwia ofiarom przestępców darmowe odszyfrowanie plików. Naszym głównym wkładem w projekt jest program deszyfrujący pliki, obsługujący rodziny Cryptomix, Cryptfile2 oraz Cryptoshield – które niedawno szczegółowo opisywaliśmy.

Dzięki platformie No More Ransom już ponad 10000 ofiar mogło bezpłatnie odszyfrować pliki, a teraz również i my możemy się przyczynić do zwiększenia tej liczby. Liczymy na owocną współpracę!

Nowa kampania wymuszeń okupu – Polish Stalking Group

Data publikacji: 31/03/2017, piotrb

logo
Obserwujemy początki nowej kampanii e-mailowej mającej na celu wymuszanie okupu. Przestępcy, nazywający sami siebie Polish Stalking Group, rozsyłają wiadomości e-mail z żądaniem wpłaty w przeciągu 24 godzin 1000 złotych na portfel bitcoinowy. Grożą przy tym, że w przeciwnym wypadku do ofiary zostanie wysłanych 100 paczek kurierskich z losowych sklepów. Część z paczek ma rzekomo zawierać narkotyki, co przestępcy mają zgłosić policji, a tym samym dodatkowo zaszkodzić ofierze. Do e-maila dołączone są oprócz imienia i nazwiska wrażliwe dane osobowe takie jak numer PESEL, adres oraz numer telefonu.

Treść e-maila z żądaniem okupu:

Witaj XXXXXX, jesteś ofiarą Polish Stalking Group.

Przeczytaj tego maila do końca.
Stałeś się ofiarą naszej grupy, mamy Cię na oku.

[email protected]
Imię i nazwisko: XXXXX XXXX
PESEL: XXXXXXXXXXXX
Adres: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: xxx xxx xxx xxx
Numery kont: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Po upływie 24 godzin od wysłania do Ciebie tej wiadomości wyślemy do Ciebie 100 przesyłek kurierskich z losowych sklepów internetowych. Dla potwierdzenia naszych możliwości dostaniesz telefony w sprawach zamówień, które będziemy realizować na Twój adres. W niektórych paczkach będą narkotyki – będziemy wiedzieli, kiedy paczka trafi do Ciebie – policja zostanie powiadomiona o nielegalnych substancjach w Twoim posiadaniu i wkrótce zapuka do Twoich drzwi.

Jeśli chcesz temu zapobiec – prześlij nam 1000 zł. Aby to zrobić otwórz link – https://inpay[.]pl/buy/?email=xxxxx&address=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&amount=1000
– następnie zaznacz \”Akceptuję regulamin\” i kliknij \”Otwórz zlecenie\”. Potem wykonaj przelew na dane, które zostaną Ci wyświetlone.

Masz 24 godziny od momentu otrzymania tej wiadomości na dokonanie przelewu.

TWÓJ LOS JEST W TWOICH RĘKACH – WSPÓŁPRACUJ Z NAMI ALBO PRZEKONAJ SIĘ DO CZEGO JESTEŚMY ZDOLNI.

POLISH STALKING GROUP

Uwaga! Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś taki e-mail, to jak najszybciej zgłoś to na policję – w komisariacie odpowiadającym za Twój rejon.
Dodatkowo zgłoś sprawę nam:


Jeśli posiadasz już numer sprawy nadany przez policję dołącz go do zgłoszenia – ułatwi to nam zbieranie informacji.
Co ważne – nie usuwaj e-maili ani żadnej korespondencji z przestępcami – może to pomóc w dalszym postępowaniu.

Analiza Sage 2.0

Data publikacji: 14/02/2017, Jarosław Jedynak

logo

Wstęp

Sage jest nową rodziną ransomware, wariantem CryLockera. Obecnie jest rozprowadzany przez tych samych aktorów, którzy zazwyczaj rozsyłają Cerbera, Locky’ego oraz Sporę.

Głównym wektorem infekcji jest malspam i złośliwe załączniki. Emaile z kampanii są puste, bez żadnego tekstu i zawierają jedynie plik .zip. W załączniku znajduje się złośliwy dokument programu Word z makrem pobierającym i instalującym ransomware.

Po uruchomieniu ransomware’u zostaje pokazane okno UAC Windowsa, które jest wyświetlane w pętli do momentu, aż użytkownik ostatecznie zgodzi się na nadanie praw administracyjnych aplikacji.

Na końcu rozpoczynany jest proces szyfrowania i pliki są przetwarzane:

Wiadomość z żądaniem okupu kieruje nas do panelu w sieci Tor, ale zanim możemy się zalogować musimy rozwiązać captchę:

W końcu jesteśmy witani przez „przyjazny użytkownikowi” panel:

Można nawet porozmawiać z twórcami malware (ale nie testowaliśmy tej opcji):

Co ciekawe, próbka nie usuwa się z systemu po infekcji, ale kopiuje się do folderu %APPDATA%\Roaming, i szyfruje wszystkie pliki ponownie po każdym restarcie komputera (do momentu aż zostanie zapłacony okup).

Analiza techniczna

Po tym krótkim wprowadzeniu, skoncentrujemy się bardziej na stronie technicznej, ponieważ Sage 2.0 nie jest zupełnie wtórną rodziną i kilka rzeczy nadaje się do opisania.

Główna funkcja programu wygląda tak:

Jak widzimy, po drodze wiele rzeczy jest sprawdzanych i komputer jest identyfikowany na kilka sposobów. Ciekawsze rzeczy jakie znaleźliśmy to m.in.:

Parametr służący do debugowania

Prawdopodobnie nie wszystko w kodzie działało od razu jak trzeba, ponieważ istnieje w nim parametr (przekazywany z linii poleceń) służący do testowania działania konfiguracji malware’u:

I rzeczywiście, jeśli zostanie przekazany, robi to co powinien:

Prawdopodobnie twórca zapomniał usunąć ten fragment kodu z ostatecznej wersji, bo funkcja ta jest bezużyteczna poza okresem programowania.

Sprawdzenie języka

Twórcy Sage’a 2.0 lubią niektóre kraje bardziej niż inne:

Funkcja ta sprawdza layouty klawiatury użytkownika:

  • next == 0x23 -> białoruski
  • next == 0x3F -> kazachski
  • next == 0x19 -> rosyjski
  • next == 0x22 -> ukraiński
  • next == 0x43 -> uzbecki
  • next == 0x85 -> sacha (jakucki)

Niestety, język polski nie trafił na listę wyjątków Sage’a w obecnej wersji. Może w przyszłości?

Namierzanie użytkownika

Sage próbuje poznać lokalizację swojego hosta odpytując maps.googleapis.com z aktualnym SSID sieci Wi-Fi oraz adresem MAC:

Plik kanarka

Przed szyfrowaniem próbka sprawdza czy istnieje specjalny plik:

Dzięki temu twórcy malware nie muszą się przejmować przypadkowym uruchomieniem swojego dzieła i zaszyfrowaniem własnego dysku. Ale jeśli plik nie zostanie znaleziony, szyfrowanie jest rozpoczynane.

Lista szyfrowanych rozszerzeń

Nie są szyfrowane oczywiście pliki – tylko te z rozszerzeniami pasującymi do whitelisty:

Szyfrowanie

Jak zwykle to najciekawsza część kodu każdego ransomware. Sage 2.0 szczególnie wyróżnia się pod tym względem, ponieważ szyfruje pliki korzystając z kryptografii krzywych eliptycznych.

Do szyfrowania użyta została krzywa eliptyczna postaci y^2 = x^3 + 486662x^x + x, z punktem bazowym x=9, określona nad ciałem skończonym zdefiniowanym przez liczbę pierwszą p = 2^255 – 19. Te wartości nie są wybrane przypadkowo – ta krzywa jest zwana również Curve25519 i należy do jednych z najnowocześniejszych współczesnych metod szyfrowania. Nie tylko jest to jedna z najszybszych krzywych eliptycznych, ale jest też mniej podatna na słabe generatory losowości. Została zaprojektowana przy uwzględnieniu możliwych ataków kanałem bocznym (side channel), unika wielu potencjalnych problemów implementacyjnych oraz (prawdopodobnie) nie ma backdoora stworzonego przez żadną trzyliterową agencję.

Klucz publiczny używany podczas generacji współdzielonego sekretu jest zapisany na stałe w próbce. Dokładny kod wygląda tak (struktury i funkcje nazwane przez nas):

Jest to prawidłowa implementacja protokołu krzywych eliptycznych Diffiego-Hellmana (ECDH), ale ponieważ klucze prywatne nie są nigdzie zapisywane, sekret może odzyskać jedynie strona będąca w posiadaniu klucza prywatnego serwera.

Funkcja ta może wyglądać skomplikowanie, ale prawie wszystkie jej składowe to funkcje opakowujące prymityw ECC – nazwany przez nas CurveEncrypt. Na przykład szukanie pasującego klucza publicznego to po prostu mnożenie przez punkt bazowy (który jest równy 9, czyli jeden bajt 9 i 31 zer):

Liczenie współdzielonego sekretu jest bardzo podobne, ale zamiast stałego punktu bazowego używamy klucza publicznego:

Z powodu własności Curve25519, konwertowanie między sekwencją dowolnych losowych bajtów i kluczem prywatnym jest bardzo proste – wystarczy maskować kilka bitów i ustawić jeden:

Dodatkowo z tego powodu generowanie klucza prywatnego jest trywialne (wystarczy wylosować 32 bajty i skonwertować je do klucza prywatnego):

To wszystko jeśli chodzi o generowanie klucza. Co z szyfrowaniem plików? Użyty jest algorytm ChaCha (to chyba pierwsza rodzina szyfrująca tym algorytmem, mimo że Petya używa bardzo zbliżonego algorytmu Salsa20), a klucz ChaCha jest dopisywany do końca pliku, po zaszyfrowaniu za pomocą Curve25519:

Gdzie funkcja AppendFileKeyInfo dokleja na koniec danych zaszyfrowany klucz oraz klucz publiczny:

Nie wiemy czemu została użyta ChaCha zamiast AES – prawdopodobnie to tylko próba wyróżnienia się albo paranoja przed wyimaginowanymi tylnymi furtkami agencji rządowych.

Podsumowując, istnieją dwa zbiory kluczy plus jedna para kluczy na każdy zaszyfrowany plik:

Kiedy ransomware kończy swoje operacje, znamy tylko my_public, sh_public, fl_shared, a potrzebujemy odzyskać chachakey żeby zdeszyfrować plik – nie zrobimytego bez znajomości prywatnych części.

Ten schemat szyfrowania jest dobrze przemyślany, ponieważ umożliwia szyfrowanie offline – nie ma potrzeby łączyć się z C&C i negocjowania kluczy szyfrujących. Wystarczy klucz publiczny, zapisany na stałe w programie. Zakładając że twórcy złośliwego oprogramowania nie popełnili drastycznych błędów implementacyjnych (a nie mamy powodu podejrzewać żeby to zrobili), odzyskanie zaszyfrowanych plików jest niemożliwe. Oczywiście zawsze jest możliwość, że klucze szyfrujące zostaną wcześniej upublicznione przez kogoś.

Dodatkowe informacje

Reguły Yara:

Hashe (sha256):

  • sample 1, 362baeb80b854c201c4e7a1cfd3332fd58201e845f6aebe7def05ff0e00bf339
  • sample 2, 3b4e0460d4a5d876e7e64bb706f7fdbbc6934e2dea7fa06e34ce01de8b78934c
  • sample 3, ccd6a495dfb2c5e26cd65e34c9569615428801e01fd89ead8d5ce1e70c680850
  • sample 4, 8a0a191d055b4b4dd15c66bfb9df223b384abb75d4bb438594231788fb556bc2
  • sample 5, 0ecf3617c1d3313fdb41729c95215c4d2575b4b11666c1e9341f149d02405c05

Więcej materiałów:

Nymaim atakuje ponownie

Data publikacji: 30/01/2017, Jarosław Jedynak

logo

Wstęp

Nymaim nie jest nową rodziną złośliwego oprogramowania – pierwszy raz został napotkany w 2013 roku. Wtedy był wykorzystywany jedynie jako dropper, używany głównie do dystrybucji TorrentLockera.

W lutym 2016 ponownie stał się popularny, po tym jak do jego kodu zostały dołączone fragmenty kodu ISFB, który wcześniej wyciekł. Zyskał wtedy przydomek „Goznym”. Ta inkarnacja Nymaima była dla nas szczególnie interesująca, ponieważ zyskała możliwości bankera i stała się poważnym zagrożeniem w Polsce. Z tego powodu przeprowadziliśmy dokładną analizę tego zagrożenia i byliśmy w stanie śledzić aktywność Nymaima od tamtego czasu.

Przez ostatnie dwa miesiące, wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim, sieć fast-flux nazywana „Avalanche” (wykorzystywana intensywnie przez Nymaima) została wyłączona na skutek skoordynowanych działań organów ścigania kilku krajów. Przez prawie dwa tygodnie Nymaim był zupełnie nieaktywny, a do dzisiaj jest cieniem tego czym był jeszcze niedawno. Mimo że jest ciągle aktywny w Niemczech (z nowymi injectami), dopiero niedawno powrócił do Polski.

Obfuskacja kodu

Ten temat został już dobrze opisany przez innych badaczy, ale ciągle jest na tyle interesujący, że warto o nim wspomnieć.

Kod Nymaima jest bardzo mocno zaciemniony za pomocą autorskiego narzędzia – do tego stopnia, że analiza jest prawie niemożliwa. Na przykład typowy kod wygląda tak:

Zostało tu użytych wiele technik utrudniających analizę, więc omówimy je po kolei:

Po pierwsze, rejestry procesora nie są umieszczane bezpośrednio na stosie, ale jest używana do tego pomocnicza funkcja push_cpu_register. Na przykład push_cpu_register(0x53) jest równoważna push ebx, a push_cpu_register(0x50) to push eax. Stałe odpowiadające rejestrom zmieniły się przynajmniej raz między wersjami, ale kolejność jest zawsze ta sama:

. register constant
0 eax 0x50
1 ecx 0x51
2 ebx 0x52
3 edx 0x53
4 esp 0x54
5 ebp 0x55
6 esi 0x56
7 edi 0x57

Dodatkowo, większość stałych jest obfuskowana. Na przykład mov eax, 25 może zostać zmienione na:

Stała użyta w przykładzie to 8CBFB5DA, ale to nie żadna reguła – to po prostu losowy dword, wygenerowany tylko na potrzeby zaciemnienia kilku stałych (zmienia się zawsze z wersji na wersję). Ważne jest tylko to, że po tej operacji rejestr eax będzie miał wartość taką jaką chcemy.

Poza xor_eax_with_X są też analogiczne podobne funkcje: sub_*_from_eax and add_*_to_eax.

Ostatecznie, przepływ sterowania jest mocno zmodyfikowany. Jest bardzo dużo metod wykorzystanych do utrudnienia analizy, ale wszystkie sprowadzają się do prostej podmiany: call X i jmp X są transformowane do przynajmniej dwóch operacji push i skoku gdzieś. Ta metoda jest bardzo podobna do technik wykorzystywanych przy ukrywaniu zmiennych – np. zamiast użyć adresu 0x42424242, skok wykonywany jest do funkcji detour z parametrami 0x40404040 oraz 0x02020202. W asemblerze, zamiast:

będziemy widzieć coś w rodzaju:

Istnieje też sprytna wariacja tej metody, gdzie detour zamiast dwóch argumentów przyjmuje jeden – wtedy kod maszynowy za opkodem call jest wykorzystywany jako stała (inaczej mówiąc, detour używa adresu powrotu wrzuconego przez call jako wskaźnika do drugiej stałej).

Podsumowując, poprzednio wklejony przetworzony kod może być interpretowany w ten sposób:

Dysponując tą wiedzą, stworzyliśmy własny deobfuskator. Było to dość dawno temu i od tego czasu pojawiły się też inne rozwiązania. Nasze narzędzie niekoniecznie działa najlepiej, ale ma kilka unikalnych (z tego co wiemy) funkcji, których potrzebujemy, np. odzyskiwanie importów i deszyfrowanie zaszyfrowanych napisów.

Inne narzędzia to na przykład mynaim i ida-patchwork.

Tak czy inaczej, za pomocą naszego narzędzia jesteśmy w stanie całkiem dobrze oczyścić kod:

Ale to nie wszystko co potrafi obfuskator Nymaima. Na przykład zewnętrzne funkcje nie są wywoływane bezpośrednio, zamiast tego używany jest skomplikowany wrapper:

Ten wrapper wrzuca hash z nazwy funkcji na stos i skacze do kolejnego (mimo że użyty jest opkod call, nigdy nie wykonywany jest ret to tego adresu):

Drugi dispatcher wrzuca hash nazwy dll na stos i skacze do pomocniczej funkcji:

Ostatecznie wykonywany jest prawdziwy dispatcher:

Dodatkowo prawdziwy adres powrotu z API jest obfuskowany – wskazuje on na call ebx gdzieś w bibliotece ntdll, a prawdziwy adres powrotu znajduje się wtedy w ebx. Większość narzędzi zupełnie sobie z tym nie radzi. Bardzo utrudnia to śledzenie wykonania kodu.

Ale to nie wszystko. Tak jak widzieliśmy, krótkie stałe są obfuskowane przy pomocy prostych operacji matematycznych, ale co z dłuższymi stałymi, takimi jak np. napisy? Twórcy złośliwego oprogramowania również na to mają odpowiedź. Prawie wszystkie napisy użyte w programie są przechowywane w specjalnej sekcji danych. Kiedy Nymaim potrzebuje jednej z nich, używa specjalnej funkcji, którą nazwaliśmy encrypted_memcpy. Jest dość prosta w swoim działaniu:

Samo memcpy_and_decrypt też nie jest skomplikowane. Nasza wersja tej funkcji w Pythonie ma jedynie kilka linijek kodu:

Potrzebujemy tylko wyciągnąć stałe użyte do deszyfrowania (różnią się między programami) – są ukryte w tych kawałkach kodu.

(Te funkcje nigdy nie są zaciemniane, więc możemy wyciągnąć te stałe za pomocą prostego pattern matchingu).

Ale ukrywanie stałych to nie wszystko – okazjonalnie szyfrowany jest również kod. Nie zdarza się to często, ale kilka krytycznych funkcji jest przechowywanych w postaci zaszyfrowanej cały czas, poza chwilą ich wywołania. Dość ciekawe podejście, trzeba przyznać.

Zostawiając temat obfuskacji za sobą, co więcej możemy powiedzieć o Nymaimie:

Statyczna konfiguracja

Po potraktowaniu deobfuskatorem kod jest znacznie prostszy do analizy i możemy zająć się bardziej interesującymi rzeczami. Po pierwsze, chcielibyśmy wyciągnąć statyczną konfigurację z próbek, szczególnie rzeczy takie jak:

  • adresy serwerów C&C
  • hashe DGA
  • klucze używane do szyfrowania
  • wersję malware
  • inne rzeczy potrzebne do nawiązania komunikacji

Okazuje się to być trudniejsze niż się wydaje – ponieważ te informacje nie są przechowywane podobnie jak zwykłe stałe, a wykorzystywany jest inny mechanizm. Na szczęście, tym razem algorytm szyfrowania jest prosty:

Musimy tylko wywołać funkcję nymaim_config_crypt na początku zaszyfrowanej statycznej konfiguracji.

Pozostaje ostatnia rzecz – jak znaleźć miejsce gdzie zaczynają się szukane dane? Spróbowaliśmy kilku metod (dopasowywanie kodu, charakterystyczne miejsca itp.), ale nie były wystarczająco niezawodne jak na nasze potrzeby. Dlatego użyliśmy najprostszego możliwego rozwiązania – próbujemy deszyfrować zaczynając od każdego możliwego miejsca w pamięci. Dodając do tego kilka trywialnych heurystyk (przewidywanie wielkości i zawartości wyniku), jest to dość szybkie rozwiązanie (poniżej 1s na typowym programie) i działa zawsze.

Co znajduje się w zdeszyfrowanej konfiguracji? Wynikowa struktura jest dość prosta w parsowaniu. Składa się z wielu następujących po sobie kawałków danych, z których każdy ma swój typ, długość i dane (poza brakiem paddingu jest to format zgodny z RIFF (Resource Interchange File Format), chociaż raczej nie był to cel twórców):

Graficznie wygląda to mniej więcej tak:

Kawałki te są położone jeden po drugim:

Więc możemy szybko przejść przez nie wszystkie w kilku linijkach języka Python:

Fragment funkcji process_chunk (gdzie hash to typ)

Po wstępnym parsowaniu wynik wygląda tak:

static config example

(Swoją drogą, w tym artykule typy kawałków – chunków są reprezentowane w kolejności bajtów, czyli big endian)

W bardziej czytelnej dla człowieka postaci po interpretacji ciekawych fragmentów:

static config example

Przebieg infekcji

Jest więcej niż jeden gatunek Nymaimów. W tym momencie rozróżniamy trzy rodzaje:

  • dropper – pierwszy Nymaim, który jest wykonywany w systemie. To jedyny typ rozprowadzany bezpośrednio do ofiar (na przykład przez złośliwe załączniki).
  • payload – moduł odpowiedzialny za większość operacji – na przykład web injecty. Pobierany przez payload.
  • bot_peer – moduł odpowiedzialny za komunikację P2P. Próbuje też zostać supernodem w botnecie.

To wszysto jedna rodzina malware – wszystkie współdzielą ten sam kod, ten sam obfuskator, ten sam format konfiguracji, ten sam protokół sieciowy i te same metody szyfrowania. Różnią się tylko kilkoma specjalizowanymi funkcjami.

Rola droppera jest prosta. Robi najpierw kilka testów, na przykład:

  • Upewnia się, że nie jest wirtualizowany/inkubowany
  • Porównuje obecną datę z „terminem ważności” zapisanym w konfiguracji
  • Sprawdza czy DNS działa poprawnie, odpytując serwery DNS o adresy microsoft.com i google.com

Jeśli coś jest nie tak, dropper zamyka się i proces infekcji komputera nie zachodzi.Szczególnie drugi test przeszkadza w analizie, ponieważ żeby zainfekować komputer trzeba mieć świeżą próbkę Nymaima – starsze programy nie zadziałają. Nawet jeśli dokona się patchowania tego sprawdzania w programie, jest to walidowane również po stronie serwera i payload nie będzie pobrany.

Żeby pobrać więcej danych od Nymaima, musimy znać adres IP peera albo C&C. Konfiguracja statyczna zawiera między innymi dwie przydatne tu informacje:

  • IP servera DNS (zawsze jest to 8.8.8.8 i 8.8.4.4).
  • Nazwa domeny serwera C&C (na przykład ejdqzkd.com albo sjzmvclevg.com).

Nymaim odpytuje o te domeny, ale zwrócone odpowiedzi nie są prawdziwymi adresami serwera C&C – są używane w kolejnym algorytmie żeby wyciągnąć faktyczne adresy IP. Nie będziemy reprodukować tutaj kodu, ale istnieje bardzo dobry artykuł na ten temat, opublikowany przez Talos. Kod samego DGA można znaleźć tutaj:

https://github.com/vrtadmin/goznym/blob/master/DGA_release.py

Kiedy dropper zdobywa adres serwera C&C, rozpoczyna prawdziwą komunikację. Pobiera kilka dodatkowych programów:

  • Payload – moduł odpowiedzialny za injecty. Łączy się z botnetem P2P, ale tylko pasywnie.
  • Opcjonalny bot (próbuje otwierać porty na routerze i stać się aktywnym elementem botnetu. Jeśli się to nie uda, usuwa się z systemu).
  • Kilka dodatkowych binarek (służących np. do wykradania haseł).

DGA

Payload bardzo różni się od droppera w kwestii komunikacji sieciowej:

  • Nie ma zapisanych na stałe domen
  • Ale ma zaimplementowane DGA
  • Oraz komunikację P2P

Algorytm DGA użyty tutaj jest prosty – znaki są generowane jeden po drugim, przy wykorzystaniu prostej pseudo-losowej funkcji (wariacji xorshifta). Początkowy stan DGA zależy wyłącznie od ziarna (ang. seed) przechowywanego w statycznej konfiguracji, więc możemy łatwo przewidzieć wartości DGA dla dowolnej próbki. Dodatkowo badacze z Talos wykonali przeszukiwanie metodą bruteforce prawidłowych seedów, upraszczając generowanie poprawnych domen jeszcze bardziej.

P2P

Po pierwsze, dlaczego podejrzewamy że Nymaim faktycznie korzysta z komunikacji P2P?

Zauważyliśmy że jedna z analizowanych binarek zachowuje się zauważalnie inaczej niż inne. Odpakowaliśmy ją wtedy i rozpoczęliśmy analizę. Szybko znaleźliśmy wiele rzeczy, które wyraźnie sugerowały komunikację P2P. Na przykład zaszyfrowane napisy, które typowo odpowiadają za dodawanie wyjątków do firewalla Windows:

Inne podejrzane zachowanie to otwieranie portów na routerze przy wykorzystaniu UPNP. W ten sposób pozwala zainfekowanym urządzeniom na całym świecie połączyć się do siebie.

Ostatecznie coś jeszcze bardziej wyróżniającego się. Zaobserwowaliśmy już wcześniej, że malware prezentuje się jako nginx w nagłówku Server. Skąd pochodzi ten nagłówek? Okazuje się, że prosto z samego Nymaima:

Zaimplementowaliśmy tracker botnetu, o którym napiszemy więcej za chwilę. Z informacji, które wyciągnęliśmy wynika, że Nymaim to jeden botnet, ale z geolokalizowanymi injectami. Na przykład injecty pobrane z Polski i z USA różnią się, ale możemy stwierdzić że napisane są przez tych samych aktorów. Rozkład adresów IP na świecie jest bardzo podobny do tego co ustalili inni badacze (poza tym że znaleźliśmy więcej węzłów w Polsce, a mniej w USA niż inni, ale to prawdopodobnie dlatego że nasze badania koncentrowały się na naszym obszarze działania).

49.9% (~7.5k) dostępnych publicznie węzłów, które znaleźliśmy znalazło się w Polsce, 30% (~4.5k) w Niemczech, a 15.7% (~2.2k) w USA.

Protokół sieciowy

Kolejną rzeczą do opisania jest protokół wykorzystywany przez Nymaim do komunikacji. To przykład typowego żądania sieciowego:

  • Wartośc nagłówka Host jest brana ze statycznej konfiguracji
  • Nazwa zmiennej POST i ścieżka w URL są randomizowane i nie mają znaczenia
  • Wartośc zmiennej POST to zaszyfrowane zapytanie (zakodowany dodatkowo za pomocą base64)
  • User-Agent i reszta nagłówków jest generowana przez WinHTTP (więc nagłówki nie są zbyt unikalne i nie da się rozpoznawać łatwo Nymaima za pomocą płytkiej analizy ruchu sieciowego).

A to typowa odpowiedź:

  • Tak naprawdę to oczywiście nie nginx, tylko zapisane na stałe nagłówki
  • Wszystko poza sekcją danych jest zapisane w programie
  • Dane to zaszyfrowany request

Zaszyfrowana wiadomość ma bardzo specyficzny format: Dolna połowa pierwszego bajtu jest równa długości soli, a dolna połowa drugiego bajtu jest równa długości paddingu. Wszystko pomiędzy solą a paddingiem to zaszyfrowana za pomocą algorytmu RC4 wiadomość. Kluczem jest klucz sklejony z solą.

Po przeprowadzeniu analizy tego algorytmu możemy łatwo go odwrócić:

Po odszyfrowaniu wiadomości ponownie dostajemy format bardzo podobny do statycznej konfiguracji (tzn.sekwencja następujących po sobie kawałków danych – chunki):

Każdy kawałek ma swój typ, długość i właściwe dane:

Możemy przetworzyć zaszyfrowaną wiadomość używając praktycznie takiego samego kodu jak ten do statycznej konfiguracji:

I to właściwie cały kod potrzebny do parsowania wiadomości. Każdy typ chunka ma inną zawartość i musi być przetwarzany w trochę inny sposób.

Co ciekawe, wiadomości trzeba parsować rekurencyjnie, ponieważ niektóre typy chunków zawierają kolejne, zagnieżdżone listy, które mogą z kolei zawierać kolejne listy itd. Niestety, żeby dostać się do najciekawszych danych, musimy pokonać jeszcze jedną warstwę – szyfrowanie i kompresję. Niektóre typy chunków są zaszyfrowane za pomocą kolejnego mechanizmu. Takie chunki na końcu danych mają specjalny nagłówek, podpisany za pomocą RSA. Po zdeszyfrowaniu (technicznie: po zdjęciu cyfrowego podpisu, bo robimy to kluczem publicznym) znajdujemy tam md5 i długość zaszyfrowanych danych – i przede wszystkim klucz użyty do zaszyfrowania właściwych danych:

Po zdeszyfrowaniu (za pomocą algorytmu Serpent), trafiamy na kolejną warstwę – dane są skompresowane przy pomocy APLIB32. Ta struktura jest bardzo podobna do tej używanej przez ISFB – najpierw mamy magiczny dword ‚ARCH’, później długość skompresowanych danych, dalej długość skompresowanych danych, a na końcu CRC32.

Ponownie z pomocą funkcji w języku Python możemy szybko poradzić sobie z tym problemem:

Korzystając z tej funkcji, nareszcie udało nam się zdeszyfrować wszystkie interesujące rzeczy przekazywane z serwera, w szczególności dodatkowe binarki, filtry sieciowe, oraz webinjecty.

Komunikacja

Przykładowe żądanie, po parsowaniu, może wyglądać tak:

Jak widać, przekazywane jest wiele danych identyfikujących komputer i trochę informacji o aktualnym stanie. Odpowiedzi potrafią być bardzo długie, ale dla uproszczenia przedstawmy jedną z prostszych opcji:

Zainfekowana maszyna poznaje swój publiczny adres IP, porty i adresy IP swoich peerów oraz aktywną domenę C&C. Dodatkowo dostaje polecenie spania kilkadziesiąt sekund (minimalnie 90 sekund podczas gdy rozsyłane są aktualizacje, 280 sekund kiedy nic się nie dzieje).

Lista typów chunków które rozumiemy i jesteśmy w stanie parsować:

typ krótki opis
ffd5e56e fingerprint 1
014e2be0 fingerprint 2 + aktualny czas
f77006f9 fingerprint 3
22451ed7 CRC32 ostatnio otrzymanych chunków be8ec514 i 0282aa05
b873dfe0 flaga mówiąca czy serwer jest aktywny
0c526e8b zagnieżdżona lista chunków (należy zdeszyfrować używając nymaim_config_crypt, odpakować APLIB32 i sparsować)
875c2fbf niezaszyfrowany program wykonywalny
08750ec5 zagnieżdżona lista chunków (należy zdeszyfrować używając nymaim_config_crypt, odpakować APLIB32 i sparsować)
1f5e1840 web injecty (należy zdeszyfrować Serpentem, odpakować APLIB32, sparsować format injectów ISFB)
76daea91 handshake, którego używa dropper podczas nawiązywania połączenia
be8ec514 lista adresów IP peerów
138bee04 lista adresów IP peerów
1a701ad9 zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
30f01ee5 zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
3bbc6128 zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
39bc61ae zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
261dc56c zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
a01fc56c zaszyfrowana binarka (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, zapisać)
76fbf55a padding
cae9ea25 zagnieżdżona lista chunków (należy zdeszyfrować używając nymaim_config_crypt, odpakować APLIB32 i sparsować)
0282aa05 zagnieżdżona lista chunków (należy zdeszyfrować używając nymaim_config_crypt, odpakować APLIB32 i sparsować)
d2bf6f4a informacje o stanie bota
41f2e735 filtry sieciowe
1ec0a948 filtry sieciowe
18c0a95e filtry sieciowe
3d717c2e filtry sieciowe
8de8f7e6 termin ważności? (nie jesteśmy pewni zastosowania, zawsze jest kilka dni naprzód od aktualnej)
3e5a221c lista dodatkowych binarek które zostały pobrane
5babb165 handshake używany przez payload podczas nawiązywania połączenia
b84216c7 publiczne IP zainfekowanej maszyny
cb0e30c4 liczba sekund, które ma spać zainfekowana maszyna
f31cc18f CRC32 dodatkowych zainfekowanych binarek
920f2f0c web injecty (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, sparsować format injectów ISFB)
930f2f0c web injecty (należy zdeszyfrować algorytmem Serpent, odpakować APLIB32, sparsować format injectów ISFB)

To już wydaje się być dużo, a i tak pomijaliśmy większość chunków których nawet nie próbowaliśmy analizować (np. zignorowaliśmy większość czterobajtowych bloków, albo tych które zawsze były równe zero).

Po ekstrakcji wszystkiego z komunikacji, możemy w końcu popatrzeć na injecty. Na przykład polskie:

(304 różne injecty, na dzień pisania tego artykułu)

Albo te z USA:

(393 różne injecty, na dzień pisania artykułu)

Inne zasoby

Regułki Yara:

Hashe (md5):

  • Payload 2016-10-20, 9d6cb537d65240bbe417815243e56461, wersja 90032
  • Dropper 2016-10-20, a395c8475ad51459aeaf01166e333179, wersja 80018
  • Payload 2016-10-05, 744d184bf8ea92270f77c6b2eea28896, wersja 90019
  • Payload 2016-10-04, 6b31500ddd7a55a8882ebac03d731a3e, wersja 90012
  • Dropper 2016-04-12, cb3d058a78196e5c80a8ec83a73c2a79, wersja 80017
  • Dropper 2016-04-09, 8a9ae9f4c96c2409137cc361fc5740e9, wersja 80016

Repozytorium z naszymi narzędziami: nymaim-tools

Materiały dodatkowe:

12345...1020...