Kontakt

Zgłoś incydent:

https://incydent.cert.pl

E-mail:

info@cert.pl

Witryna

www.cert.pl

Telefon
+48 22 380 82 74
FAX

+48 22 380 83 99

Adres
NASK / CERT Polska
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
Polska


Obowiazujące klucze publiczne
PGP CERT POLSKA:

POBIERZ KLUCZ

Kontakty do innych zespołów CERT
w Europie (Trusted Introducer):

PRZEJDŹ

Kontakty do zespołów należących do
organizacji zrzeszającej zespoły CERT
na całym świecie FIRST:

PRZEJDŹ