FAQ

Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy przesłać je na adres [email protected].

Zespół CERT Polska

Czym jest CERT Polska i czym się zajmuje?

CERT Polska jest zespołem specjalistów zwalczających zagrożenia w sieciach komputerowych. W pewnym sensie można porównać CERT Polska do straży pożarnej — straż zajmuje się zagrożeniami związanymi z ogniem i skażeniami chemicznymi, a CERT Polska zagrożeniami i incydentami komputerowymi, łącznie z przestępczością internetową

Kto finansuje działalność CERT Polska

Czy można się zatrudnić w CERT Polska?

Jaki jest związek CERT Polska z amerykańskim CERT i CERT/CC

W jaki sposób CERT Polska wykorzystuje przekazane informacje?

Czy CERT Polska pobiera opłaty za swoje usługi?

Czy CERT Polska pomaga w zabezpieczaniu systemów informatycznych?

Jak zgłaszać incydenty i zagrożenia bezpieczeństwa?

Czy należy zgłaszać ataki prowadzone spoza granic Polski?

Jakie incydenty zgłaszać do CERT Polska?

Ile kosztuje obsługa incydentu?

Czy będę informowany o przebiegu i zakończeniu zgłoszonej sprawy?

Czy ataki informatyczne należy zgłaszać na policję albo do prokuratury?

Do mojej skrzynki trafiła wiadomość e-mail z załączoną fakturą o której nic nie wiem – czy mogę otworzyć taki załącznik?

Jak najlepiej zabezpieczyć mój komputer?

Skąd brać poprawki bezpieczeństwa dla swojego systemu?