Tag: n6

Udostępniamy n6 Portal dla obecnych i nowych użytkowników

Data publikacji: 18/06/2019, Krzysztof Rydz

n6

Od niedawna można przeszukiwać zasoby systemu n6 poprzez graficzny interfejs w przeglądarce. Liczymy na to, że w ten sposób ułatwimy korzystanie z informacji o zagrożeniach, które udostępniamy w systemie.

Dotychczas dostęp do danych odbywał się poprzez API REST. Nowy interfejs posiada podobne funkcje, w tym możliwość filtrowania danych po dowolnych kryteriach, czy eksport do plików w formacie JSON i CSV. Wyniki wyświetlane są w formie tabeli, której wygląd można dostosować do własnych potrzeb. W niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę portalu o nowe funkcje, o czym będziemy informować w kolejnych postach.

Platforma jest dostępna pod adresem https://n6portal.cert.pl. Zarówno do portalu jak i API uwierzytelnianie odbywa się poprzez ten sam certyfikat kliencki X.509. Certyfikat wcześniej należy przekonwertować do formatu PKCS #12, a następnie zaimportować do przeglądarki. Do tego celu można skorzystać z narzędzia openssl:

$ openssl pkcs12 -export -out certificate.p12 -inkey privatekey.pem -in signedcertificate.pem

Ponadto w tym miesiącu opublikowaliśmy wiele innych ulepszeń n6, przede wszystkim dotyczących zarządzenia własną instancją systemu. Kod projektu jest dostępny w serwisie Github.

Przypominamy, że każda organizacja w Polsce może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych, które dotyczą jej sieci. Szczegóły znajdują się na stronie projektu: https://n6.cert.pl/

Rozwój systemu n6 jest współfinansowany z programu CEF, numer akcji: 2016-PL-IA-0127.

 

 

 

 

 

 

 

Publikujemy kod serwera n6 na otwartej licencji

Data publikacji: 29/12/2014, pp

n6

Od dzisiaj istotna część oprogramowania tworzącego platformę n6 jest dostępna na otwartej licencji (GPL). Opublikowana przez nas biblioteka implementuje API REST, którego używamy w nowej wersji n6 oraz posiada mechanizmy ułatwiające pobieranie informacji z różnego rodzaju baz danych. Liczymy, że nasz projekt zmniejszy bariery techniczne związane z dzieleniem się informacjami o bezpieczeństwie, a tym samym przyczyni się do tego, że więcej organizacji zdecyduje się na udostępnianie danych, które mogą być przydatne do walki z zagrożeniami.

Czytaj więcej

n6: zapraszamy do subskrypcji ostrzeżeń z systemu

Data publikacji: 10/05/2012, piotrk

Jeżeli jesteś właścicielem, administratorem lub operatorem sieci i chciałbyś być na bieżąco informowany o zagrożeniach w Twojej sieci ta wiadomość jest dla Ciebie.

n6 to zbudowana w całości przez CERT Polska platforma służąca do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o zdarzeniach bezpieczeństwa w sieci. W ciągu jednego roku przez platformę przetwarzane są dziesiątki milionów zdarzeń bezpieczeństwa z Polski i całego świata. n6 funkcjonuje w pełni automatycznie. Nazwa n6 to zmodyfikowany akronim pełnej nazwy platformy Network Security Incident eXchange. Jej celem jest efektywne, niezawodne i szybkie dostarczenie dużych ilości informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa właściwym podmiotom: właścicielom sieci, administratorom i operatorom sieci.

Dostęp do n6 jest bezpłatny i nie wymaga instalacji jakichkolwiek sond w sieci.

Czytaj więcej