Tag: client honeypot

Honeyspider Network 2.0

Data publikacji: 23/01/2013, Łukasz Siewierski

Projekt Honeyspider Network 2.0 jest tworzony przez CERT Polska oraz holenderską organizację rządową do spraw bezpieczeństwa – NCSC. Jest to system, którego celem jest kategoryzacja stron internetowych pod względem zagrożenia, które stanowią dla użytkownika. Skalowalność oraz łączenie informacji z klienckich honeypotów, umożliwia efektywne wykrywanie złośliwych stron internetowych. Jedną z istotniejszych części jest, stworzony specjalnie dla tego systemu, komponent emulujący działanie przeglądarki. Dzięki temu Honeyspider Network potrafi sklasyfikować nie tylko pojedyncze strony, ale cały serwis internetowy śledząc linki prowadzące z głównej strony. Jest to już druga, zupełnie przebudowana, wersja projektu, i po raz pierwszy udostępniliśmy pełen kod źródłowy na otwartej licencji GPL. Informacje na ten temat można znaleźć na www.honeyspider.net oraz na GitHub.
Czytaj więcej