Tag:Zapobieganie i zwalczanie przestępczości

Zamknięty

Projekt ILLBuster ma na celu stworzenie system automatycznego wykrywania nielegalnych treści w Internecie. System ma wykrywać podejrzane domeny i analizować automatycznie powiązane z nimi strony internetowe pod kątem występowania złośliwego oprogramowania, treści służących do wyłudzeń (phishing), pornografii dziecięcej, lub też sprzedaży podrobionych towarów. Strony na których system wykrywa nielegalne treści, są następnie zgłaszane organom ścigania.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu grantowego ISEC HOME/2012/ISEC/AG/4000 „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”, a realizuje go konsorcjum składające się z Università de Cagliari i Università degli Studi di Milano-Bicocca, amerykańskiego University of Georgia, włoskich sił policyjnyc – Guardia di Finanza i Polizia Postale, szwedzkiej firmy Netclean, włoskiej organizacji pozarządowej Tech and Law Center oraz CERT Polska.

Czytaj więcej