Tag:Siódmy Program Ramowy

Zamknięty

Projekt NECOMA łączy zbieranie danych, analizę danych o zagrożeniach i tworzenie nowych mechanizmów obrony przed nimi.

W trakcie projektu te trzy aspekty były analizowane z punktu widzenia infrastruktury (sieci i infrastruktury obliczeniowej wielkich mocy) oraz końcówek klienckich (przeglądarek i smartfonów). Wyniki projektu NECOMA zostaną przekute w prototypy demonstrujące innowacyjność rozwiązań i nakreślą perspektywy wykorzystania w przemyśle.

Projekt NECOMA był finansowany przez Projekt Promocji Badań i Rozwoju Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji Japonii oraz grant numer 608533 w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Zamknięty cyberroad

CyberROAD jest projektem badawczym finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu FP7, którego celem jest określenie obecnych i przyszłych problemów w walce z cyberprzestępczością i cyberterroryzmem oraz wypracowanie planu badań nad tymi zagadnieniami. Pierwszym krokiem projektu jest uzyskanie obrazu obecnej sytuacji technologicznej, społecznej, gospodarczej, politycznej, i prawnej, która przyczynia się do rozwoju cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Następnie zebrane scenariusze opisujące powyższą sytuację zostaną przeanalizowanie w celu identyfikacji luk, przyszłych możliwych kierunków rozwoju oraz priorytetów badawczych. W ramach badań nad cyberprzestępczością podjęto decyzję skupienia się na Polsce jako przykładowym kraju, dla którego dokonana zostanie analiza porównawcza tego zjawiska z innymi krajami Europy i świata. Widocznym publicznie działaniem projektu było opublikowanie ankiety dotyczącej cyberprzestępczości. Projekt CyberROAD rozpoczął się w maju 2014 r. i trwał 24 miesiące łącząc 20 podmiotów z 11 państw. Polskę reprezentował NASK w postaci zespołu CERT Polska.

Badania w ramach CyberROAD były finansowane z grantu nr 607642 udzielonego w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (FP7-SEC-2013).

Czytaj więcej
Zamknięty

WOMBAT Worldwide Observatory of Malicious Behavior and Attack Threats

Celem projektu WOMBAT jest utworzenie globalnego systemu monitorowania i analizy zagrożeń internetowych, w szczególności złośliwego oprogramowania, które w ostatnich latach stało się potężnym narzędziem w rękach cyberprzestępców. Projekt wystartował w styczniu 2008 roku w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej i potrwa do końca 2010 roku. Projekt powstaje przy współpracy specjalistów ds. bezpieczeństwa z wielu podmiotów zaangażowanych w działania monitorujące oraz zwiększające bezpieczeństwo Internetu.

Badania w projekcie WOMBAT będą koncentrować się na stworzeniu nowych metod analizy zagrożeń pojawiających się masowo w Internecie, identyfikacji źródeł i przyczyn ich występowania. Konieczność zapewnienia prywatności danych uniemożliwiała do tej pory wymianę i wykorzystanie do tego rodzaju badań szczegółów danych posiadanych przez różne podmioty zajmujące się bezpieczeństwem. Projekt ma przełamać tę barierę. Ponadto, z uwagi na coraz to nowe rodzaje zagrożeń, konieczne będą nowe źródła informacji oraz dane pozyskiwane i analizowane w skali globalnej, ogólnoświatowej.

W projekcie zostaną wykorzystane m.in. informacje zarejestrowane przez globalny rozproszony system honeypotów Leurre.com, obsługiwany przez Instytut Eurecom, dane z największej na świecie kolekcji złośliwego oprogramowania, zgromadzone przez firmę Hispasec (w ramach projektu Virustotal), dane udostępnione przez zespół CERT Polska, pochodzące z systemu wczesnego ostrzegania Arakis oraz z systemu klienckiego honeypota HoneySpider Network, jak również informacje pozyskane z globalnego systemu DeepSight Threat Management firmy Symantec.

Z ramienia NASK głównym uczestnikiem projektu jest działający w jego strukturach zespół CERT Polska, przy wsparciu Działu Naukowego NASK. Badania w ramach projektu WOMBAT finansowane są z grantu nr 216026 w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej