Tag:Safer Internet

Zamknięty

SPOTspam

Celami rozpoczętego we wrześniu 2005 projektu były: umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem spamu w kontekście międzynarodowym, zebranie informacji o dotychczasowych rozwiązaniach prawych i organizacyjnych w krajach UE, wypracowanie zasad legalnego dzielenia się informacją w celach dowodowych i stworzenie pilotażowej bazy danych zbierającej zgłoszenia od indywidualnych użytkowników.

Projekt realizowany był w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet Programme przez niemieckie konsorcjum eco we współpracy z Microsoftem i NASK / CERT Polska.

Czytaj więcej