Tag:Prawa podstawowe i sprawiedliwość: zapobieganie; przygotowanie i zarządzanie konsekwencjami w dziedzinie terroryzmu

Zamknięty

Projekt NISHA jest kontynuacją projektu FISHA. CERT Polska ponownie przystąpił do grona, partnerów rozszerzonego o fundację FCCN (Foundation for National Scientific Computing) z Portugalii. Celem konsorcjum jest rozbudowanie prototypu stworzonego w ramach projektu FISHA i udostępnienie w pełni funkcjonalnego rozwiązania. Spodziewanym rezultatem jest utworzenie sieci P2P składającej się początkowo z czterech głównych portali należących do oryginalnych partnerów w projekcie, następnie rozbudowanej o portale partnerów, którzy przystąpią do projektu w czasie jego trwania. Dodatkowo zostanie zbudowane rozwiązanie umożliwiające szybkie przyłączenie się do sieci P2P i korzystanie z jej zasobów, tzw. moduł adaptacyjny (”NISHA in a box”). Pozwoli to partnerom, którzy już posiadają swoje własne portale informacyjne na udostępnianie danych z sieci NISHA w formie przystępnej dla swego grona odbiorców.

Projekt rozpoczął się w styczniu 2012 i został zakończony w 2014. Projekt był finansowany w rapach programu „Prawa podstawowe i sprawiedliwość: zapobieganie, przygotowanie i zarządzanie konsekwencjami w dziedzinie terroryzmu”.

Czytaj więcej
Zamknięty

Głównym celem projektu FISHA jest opracowanie prototypu systemu EISAS (European Information Sharing and Alerting System), czyli ogólnoeuropejskiego systemu wymiany i dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa komputerowego oraz ostrzegania przed zagrożeniami w Internecie. System EISAS ma działać w oparciu o istniejące już w krajach Unii Europejskiej systemy podobnego typu i stać się w przyszłości ogólnoeuropejskim forum informacyjnym. Przeznaczeniem systemu jest wzrost świadomości w kwestii bezpieczeństwa on-line wśród użytkowników domowych oraz kadry pracowniczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach projektu powstanie prototyp modelowego portalu internetowego, adresowanego do tej grupy odbiorców. Docelowo, każde z państw członkowskich UE będzie miało własny, krajowy portal, na którym publikowane będą aktualne oraz przystępne informacje dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, pozyskiwane w ramach systemu EISAS. W przyszłości, oprócz tworzenia i rozwijania dedykowanych portali w krajach UE, prowadzone będą akcje informacyjno-edukacyjne, skierowane do tych społeczności. Ich zaplanowanie i przygotowanie będzie jednym z ważnych zadań projektu.

Projekt wystartował w lutym 2009 roku i realizowany był w ramach specjalnego programu „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security Related Risks” Komisji Europejskiej. Projekt zaplanowany był na dwa lata i powstaje we współpracy pomiędzy NASK, CERT-em węgierskim (CERT-Hungary) oraz niemieckim instytutem badawczym Internet Security Centre z Uniwersytetu Gelsenkirchen. Projekt był finansowany w rapach programu „Prawa podstawowe i sprawiedliwość: zapobieganie, przygotowanie i zarządzanie konsekwencjami w dziedzinie terroryzmu”.

Czytaj więcej