Tag:NATO

Zamknięty

CLOSER

Celem projektu była aktywizacja środowiska zespołów reagujących, przede wszystkim w krajach byłego Związku Radzieckiego. W trakcie projektu zorganizowano serię szkoleń i warsztatów dotyczących reagowania na incydenty, między innymi w Gruzji oraz Mołdawii. Brali w nim udział przedstawiciele działających zespołów CSIRT, m.in. z Armenii, Azerbejdżanu, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy i Uzbekistanu a także sieci akademickich i rządowych z krajów takich jak Kirgistan, Kazachstan czy Białoruś. Uczestnikami warsztatów byli także zaproszeni goście z dojrzałych już zespołów z krajów środkowej i wschodniej Europy, m.in. Czech, Estonii, Łotwy oraz oczywiście Polski. Formuła taka umożliwiała dzielenie się doświadczeniami, najlepszymi praktykami a także wiedzą techniczną. W trakcie jednego z warsztatów omawiano między innymi doświadczenia po atakach na Gruzję i Estonię.

Projekt finansowany był z grantu NATO “Public Diplomacy Division, Network Infrastructure Grant” numer #983081 i zakończył się we wrześniu 2009.

Czytaj więcej