Tag:Horizon 2020

Otwarty

SISSDeN

Celem projektu SISSDEN jest poprawa stanu cyberbezpieczeństwa europejskich instytucji i użytkowników końcowych poprzez rozwój świadomości sytuacyjnej oraz współdzielenie użytecznych informacji o zagrożeniach. Projekt zapewni nieodpłatne usługi powiadamiania ofiar o ataku oraz bliską współpracę ze CERT-ami narodowymi, dostawcami usług internetowych, właścicielami sieci i organami ścigania.

Kluczowym elementem projektu SISSDEN jest ogólnoświatowa sieć sond, która zostanie utworzona i będzie utrzymywana przez konsorcjum. Ten skalowalny, pasywny mechanizm zbierania danych zostanie wzbogacony o informacje z analizy behawioralnej złośliwego oprogramowania oraz liczne zewnętrzne źródła danych. Użyteczne informacje o zagrożeniach wytworzone przez SISSDEN będą wykorzystywane do przeciwdziałania atakom oraz nieodpłatnego powiadamiania ofiar za pośrednictwem organizacji takich, jak krajowe zespoły CERT, ISP, dostawców hostingu i służby takie jak EC3. Głównym beneficjentem projektu będą małe i średnie przedsiębiorstwa i obywatele, czyli jednostki nie dysponujące wiedzą i zasobami umożliwiającymi samodzielną skuteczną obronę przed zagrożeniami. Dzięki realizacji projektu zostaną zwiększone możliwości przetwarzania, analizy i wymiany informacji z zakresu bezpieczeństwa, a w konsekwencji poprawi się zdolność do przeciwdziałania i reagowania na różne rodzaje ataków.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
  • Montimage EURL
  • CyberDefcon Ltd.
  • Universität des Saarlandes
  • Deutsche Telekom AG
  • Eclexys SAGL
  • Poste Italiane — Societa per Azioni
  • Stichting The Shadowserver Foundation Europe

Projekt SISSDEN otrzymał finansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 (H2020-DS-2015-1) w ramach grantu nr 700176.

Czytaj więcej