Specjalista ds. informatyki śledczej (Nr ref. SIŚ 0717)


  Kluczowe zadania na tym stanowisku to:

  • pozyskiwanie materiału do analizy z systemów, nośników danych oraz sieci;
  • odzyskiwanie danych w przypadku ich usunięcia lub uszkodzenia nośnika;
  • analiza danych na potrzeby ekspertyz;
  • przygotowywanie ekspertyz z zakresu informatyki śledczej.

  Zgłoś się do nas, jeśli:

  • potrafisz wykazać praktyczne doświadczenie w zakresie informatyki śledczej;
  • znasz narzędzia stosowane w informatyce śledczej;
  • potrafisz zbierać materiał dowodowy z systemów i nośników;
  • umiesz odzyskiwać dane z nośników;
  • umiesz przetwarzać i analizować duże ilości danych;
  • dobrze orientujesz się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa IT;
  • możesz wykazać się praktyczną znajomością sieci TCP/IP;
  • znasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci wifi;
  • masz umiejętność analitycznego myślenia;
  • potrafisz i lubisz pracować w zespole.


  Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie we współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
  • umiejętności z zakresu budowy sieci bezprzewodowych 2.4/5 GHz oraz GSM;
  • praktyczna wiedza z zakresu analizy i propagacji sygnału radiowego;
  • znajomość języków skryptowych (Python, Ruby, PowerShell, bash);
  • znajomość relacyjnych baz danych;
  • praktyczna znajomość rozwiązań bezpieczeństwa systemów końcowych (antywirusy, HIPS, DLP, logi systemowe).

  Naszym pracownikom oferujemy:

  • możliwość realizacji własnych zainteresowań związanych z profilem pracy;
  • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa;
  • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy renomowanymi światowymi ośrodkami;
  • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, seminariach i konferencjach;
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa;
  • pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport).

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij CV oraz list motywacyjny na adres email [email protected] W tytule wiadomości wpisz numer referencyjny stanowiska: SIŚ0717. Dokumenty opatrz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanej aplikacji, niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy. Powodzenia!

 

APLIKUJ