Specjalista ds. informatyki śledczej (Nr ref. SIŚ 0717)


  Kluczowe zadania na tym stanowisku to:

  • pozyskiwanie materiału do analizy z systemów, nośników danych oraz sieci;
  • odzyskiwanie danych w przypadku ich usunięcia lub uszkodzenia nośnika;
  • analiza danych na potrzeby ekspertyz;
  • przygotowywanie ekspertyz z zakresu informatyki śledczej.

  Zgłoś się do nas, jeśli:

  • potrafisz wykazać praktyczne doświadczenie w zakresie informatyki śledczej;
  • znasz narzędzia stosowane w informatyce śledczej;
  • potrafisz zbierać materiał dowodowy z systemów i nośników;
  • umiesz odzyskiwać dane z nośników;
  • umiesz przetwarzać i analizować duże ilości danych;
  • dobrze orientujesz się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa IT;
  • możesz wykazać się praktyczną znajomością sieci TCP/IP;
  • znasz zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci wifi;
  • masz umiejętność analitycznego myślenia;
  • potrafisz i lubisz pracować w zespole.


  Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie we współpracy z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości;
  • umiejętności z zakresu budowy sieci bezprzewodowych 2.4/5 GHz oraz GSM;
  • praktyczna wiedza z zakresu analizy i propagacji sygnału radiowego;
  • znajomość języków skryptowych (Python, Ruby, PowerShell, bash);
  • znajomość relacyjnych baz danych;
  • praktyczna znajomość rozwiązań bezpieczeństwa systemów końcowych (antywirusy, HIPS, DLP, logi systemowe).

  Naszym pracownikom oferujemy:

  • możliwość realizacji własnych zainteresowań związanych z profilem pracy;
  • dostęp do informacji o najnowszych wydarzeniach związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa;
  • udział w nowatorskich międzynarodowych projektach we współpracy renomowanymi światowymi ośrodkami;
  • udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach, seminariach i konferencjach;
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa;
  • pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport).

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij CV oraz opcjonalnie list motywacyjny na adres email: [email protected]
W tytule wiadomości wpisz numer referencyjny stanowiska: SIS0717.
Dokumenty opatrz klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 12 moich danych osobowych zawartych w załączonej aplikacji oraz dalszej korespondencji zainicjowanej jej przesłaniem. Zgody udzielam w celu umożliwienia NASK-PIB przeprowadzenia procesu rekrutacji z uwzględnieniem mojej kandydatury na konkretne, wskazane w ofercie pracy stanowisko.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe, przekazane przeze mnie w zakresie wskazanym w załączonej aplikacji, wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ofercie pracy stanowisko;
 • administratorem moich danych osobowych jest NASK – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) z siedzibą przy ul. Kolskiej 12 w Warszawie; kontakt do Inspektora Ochrony Danych w NASK-PIB : [email protected];
 • przysługuje mi prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • NASK-PIB będzie przetwarzać moje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ofercie pracy stanowisko; z chwilą wyłonienia kandydata i zakończenia procesu rekrutacji moje dane osobowe zostaną przez NASK-PIB usunięte; aplikacje nie zawierające dołączonej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o niniejszej treści będą przez NASK-PIB usuwane;
 • przysługuje mi prawo żądania wglądu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych;
 • przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes UODO;
 • moje dane osobowe nie są przez NASK-PIB wykorzystywane do profilowania, ani innego podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.W przypadku pozytywnej weryfikacji nadesłanej aplikacji, niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy. Powodzenia!

 

APLIKUJ