Media

Pobierz logo CERT.pl


LOGO.PNG

Publikacja w internecie.
Rozdzielczość 72 dpi.

O CERT.pl

CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty (z ang. Computer Emergency Response Team). Od początku swojego istnienia, czyli od 1996 roku dzięki prężnej działalności w środowisku zespołów reagujących, stał się rozpoznawalnym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego. Rdzeniem działalności zespołu jest obsługa incydentów bezpieczeństwa i współpraca z podobnymi jednostkami na całym świecie, zarówno w działalności operacyjnej, jak i badawczo-wdrożeniowej. Od 1998 roku CERT Polska jest członkiem międzynarodowego forum zrzeszającego zespoły reagujące – FIRST, a od roku 2000 należy do grupy roboczej europejskich zespołów reagujących – TERENA TF-CSIRT i działającej przy niej organizacji Trusted Introducer.

Pobierz wszystkie pliki do publikacji prasowaj z naszej bazy.

Press Kit.ZIP

Raport roczny 2015

CERT2015.PDF

Kontakt do biura prasowego: [email protected]