Tag: konkurs

SECURE 2014 CTF – writeups and winners

Date of publication: 17/10/2014, CERT Polska

We already have the winners of SECURE2014-CTF. Fastest person sent a full set of flags in less than three hours! The competition attracted a lot of interest. The CTF server handled over 200,000 queries (including 1200 attack attempts on the poor

<span class="text">index.php</span>

:P ). The tasks will remain available on-line for some time (until the end of the month) at http://ctf.secure.edu.pl/.

List of winners belowe. Congratulations!

Read more

Ogłoszenie wyników konkursu na logo CERT.pl

Date of publication: 24/01/2014, CERT Polska

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na logo CERT Polska wygrał pan Wojciech Janicki. W naszej opinii właśnie ten projekt najlepiej oddaje charakter zespołu CERT Polska, a także odznacza się estetyką, prostotą i czytelnością komunikatu wizualnego.

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Read more